Pripravujeme pre vás novú webstránku
+421 911 409 561
Neváhajte využiť naše služby
  • projektovanie v normálnom a výbušnom prostredí,
  • revízie el. prípojok, bleskozvodov, inštalácií, el. ručného náradia v objektoch A a B,
  • rekonštrukcie elektroinštalácií, bleskozvodov, el. prípojok, nové inštalácie, montáž strojov a prístrojov,
  • poradenstvo podľa EN a STN,
  • servis v núdzi 24 hod.
Created by ZaZeZi